til startsiden
         
 

Hildebrand utvikling AS

 
 


HILDEBRAND UTVIKLING AS er en tverrfaglig kompetansebedrift innen det sosialfaglige og spesialpedagogiske området. Våre ytelser er rettet inn mot både enkeltfamilier, fosterforeldre, fagmiljøer på kommunenivå og personalgrupper innen barnevern og psykisk helsevern:

 HILDEBRAND UTVIKLING AS har spesialistkompetanse til å gi foreldre/foresatte råd m.h.t. rettigheter og strategier for å oppnå best mulig offentlig service for barnet. Vi har lang og god erfaring i veiledning av fosterforeldre som står i en krevende omsorgssituasjon over tid.

 HILDEBRAND UTVIKLING AS kan veilede kolleger i barnevernet i spesielt krevende og kompliserte enkeltsaker, nav-ansatte i å finne gode og gjennomførbare praktiske løsninger for driftende ungdom, sosialt utstøtte foreldre og andre i målgruppen som bør kunne prøve et liv uten sosialhjelp-stønad, men motiveres og stimuleres til en tilpasset plass i arbeidslivet.

 Stadig flere ansatte innen omsorgsområdet for barns oppvekst, står overfor nye og mer krevende problem. enkelte ganger trengs ”second opinion” fra fagfolk som selv ikke er involvert i tidligere prosesser eller instanser og som derfor ikke kan mistenkes for å gå ”noens ærend” eller på annen måte være part i en konflikt. Hildebrand utvikling AS kan være en slik ”second opinion” i saker hvor bar og barnefamilier er involvert.

 HILDEBRAND UTVIKLING AS har tung kompetanse og lang erfaring i mekling og konfliktløsning i offentlig sektor. Uløste konflikter mellom enkeltpersoner som ikke har fått tilfredsstillende opplæring, behandling eller oppfølging ender ofte i en destruktiv offentlig rettssak hvor begge parter blir igjen som tapere. Konfliktløsning og mekling i rett tid kan som oftest gi gode resultat og forhindre ytterligere nederlag.

 HILDEBRAND UTVIKLING AS har inngått et gjensidig faglig samarbeid med advokatfirmaet almbakk, Stjørdal/ Trondheim i erstatningssaker hvor barn og unges oppvekst og skolegang er ødelagt på grunn av kritikkverdig behandling og forsømmelse av deres alminnelige rettigheter.

Henvendelser/ forespørsel om faglig bistand vedrørende enkelt-personer, familier, personalgrupper/institusjoner/skolemiljø og krevende konflikter hvor barns rettigheter er berørt, kan rettes til utvikling@hildebrand.no Eller du kan bruke vår postadresse eller våre mobilnummere som du finner på kontaktinformasjon.
NB: Første kontakt og avklarende drøfting, ca. 1 time, er veiledende og faktureres ikke før ev. avtale er inngått skriftlig.

 
Hildebrand utvikling AS Besøksadresse: Selvikåsen 14, 3070 Sande Postadresse: Pb. 166, 3071 Sande Mob: +47 9585 0041 E-post: utvikling@hildebrand.no
puredesign.no
-->>